Ogrodzenie jakie formalności ?

Każdy właściciel gruntu ma prawo do ogrodzenia posesji jednak nie może tego zrobić w sposób dowolny. Musi liczy się z obowiązującym prawem.

 

Niestety prawo polskie nie mówi o tym kto ma zapłacić za budowę ogrodzenia znajdującego się na granicy dwóch działek.Wynika z tego że nie ma podstaw prawnych do obciążania sąsiada,a w praktyce wygląda to tak że jeżeli sąsiad nie zechce to nie zapłaci.

Jakich trzeba dokonać formalności

Rozpoczęcie budowy ogrodzenia nie wymaga pozwolenia na budowę.

Jednak gdy ogrodzenie znajduje się od strony dróg ,miejsc publicznych,torów kolejowych, lub przekracza wysokość powyżej 2,2m, należy wykonać zgłoszenie do starostwa.

Ogrodzenia które nie przekraczające 2,2 m nie wymagają takich zgłoszeń

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. – (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
  • ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Social Share Toolbar
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.